Weganizm to feminizm

Zapraszamy na serię spotkań online poświęconych prawom zwierząt i prawom kobiet.


Co mają ze sobą wspólnego prawa kobiet i prawa zwierząt? Wszystko.
Dyskryminacja kobiet jest strukturalna, podobnie jak dyskryminacja zwierząt. Te drugie są jednak ofiarami meta wykluczenia: odmawia się im nawet statusu ofiary, przemoc wobec nich jest znormalizowana. Możemy oczekiwać od feministek, podobnie jak od innych osób walczących o sprawiedliwość społeczną, że znając i rozumiejąc mechanizmy wykluczenia, dostrzegą je wszędzie tam gdzie one są i odmowy uczestniczenia w dyskryminacji innych, co jest naturalnym zachowaniem emancypacyjnym.

- J.Wiśniewska
Jaki jest problem z byciem suką? W poszukiwaniu językowych manipulacji.
Jaki jest problem z byciem suką? W poszukiwaniu językowych manipulacji.

Prelegentka: Joanna Wiśniewska. Forma: Prezentacja + pytania od publiczności. Spotkanie pod adresem: https://8x8.vc/weganizmtofeminizm

Females support females - dumne hasło utopione w szklance mleka.
Females support females - dumne hasło utopione w szklance mleka.

Prelegentka: Monika Kohut. Forma: Spotkanie dyskusyjne ze słowem wstępu od prelegentki.

O prawach reprodukcyjnych jednostki nad jajecznicą
O prawach reprodukcyjnych jednostki nad jajecznicą

Prelegentka: Anna Witańska. Forma: Spotkanie dyskusyjne ze słowem wstępu od prelegentki. link do wydarzenia: https://meet.jit.si/OPrawachJednostkiNadJajecznica

Krowy mleczne - najbardziej wykorzystywane matki.
Krowy mleczne - najbardziej wykorzystywane matki.

Prelegentka: Anna Żuchniewicz link do wydarzenia: https://meet.jit.si/KrowyMleczneNajbardziejWykorzystywaneMatki